BÜTÇE HAZİRAN AYINDA 13.7 MİLYAR AÇIK VERDİ

2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu Açıklandı. Rapora göre; 2016 yılı Haziran ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 2017 yılı Haziran ayında 13,7 milyar TL açık verdi. 2016 yılı Haziran ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2017 yılı Haziran ayında 12,5 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2017 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre binde 3 oranında azalarak 43,9 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 11 oranında artarak 57,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Haziran ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında artarak 36,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 13,3 oranında artarak 56,4 milyar TL oldu.

İŞTE O RAPOR:

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1,1 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 25,2 milyar TL açık vermiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 27,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 oranında artarak 299,2 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 18,5 oranında artarak 324,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında artarak 246,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,2 oranında artarak 297,4 milyar TL olmuştur.

2017 yılı merkezi yönetim bütçesi Haziran ayı bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Haziran ayında 7 milyar 917 milyon TL açık vermiş iken 2017 yılı Haziran ayında 13 milyar 741 milyon TL açık vermiştir. 2016 yılı Haziran ayında 5 milyar 713 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2017 yılı Haziran ayında 12 milyar 461 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

2016 yılı Haziran ayında bütçe giderleri 51 milyar 983 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 11 oranında artarak 57 milyar 678 milyon TL olmuştur. 2016 yılı Haziran ayında faiz hariç bütçe giderleri 49 milyar 779 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Haziran ayında yüzde 13,3 oranında artarak 56 milyar 398 milyon TL olmuştur. Diğer taraftan 2017 yılı Haziran ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 oranında azalarak 1 milyar 280 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Haziran ayında 44 milyar 67 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılı Haziran ayında binde 3 oranında azalarak 43 milyar 937 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri ise yüzde 9,7 oranında artarak 36 milyar 423 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Haziran ayı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon TL ödenekten Haziran ayında 57 milyar 678 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 51 milyar 983 milyon TL harcama yapılmıştır. 2017 yılı Haziran ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 587 milyar 624 milyon TL ödeneğin yüzde 9,6’sı kullanılarak 56 milyar 398 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir.

Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 oranında artarak 13 milyar 250 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Haziran ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon TL ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılmıştır. 2017 yılı Haziran ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artarak 2 milyar 173 milyon TL olmuş ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon TL ödeneğin yüzde 8’i bu ayda kullanılmıştır. 2017 yılı Haziran ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 oranında artarak 5 milyar 192 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon TL ödeneğin yüzde 10’u bu ayda kullanılmıştır. 2017 yılı Haziran ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 oranında artarak 27 milyar 753 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon TL ödeneğin yüzde 11,1’i bu ayda kullanılmıştır. 2017 yılı Haziran ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 15 milyar 183 milyon TL transfer yapılmıştır. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 405 milyon TL’dir. 2017 yılı Haziran ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 360 milyon TL, mahalli idare payları 5 milyar 930 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında 6 milyar 432 milyon TL sermaye gideri, 710 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 887 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderleri 2017 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 oranında azalarak 1 milyar 280 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Haziran ayı bütçe giderlerinin dağılımına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

2017 yılı Haziran ayı bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 44 milyar 67 milyon TL iken 2017 yılının aynı ayında binde 3 oranında azalarak 43 milyar 937 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 oranında artarak 36 milyar 423 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Haziran ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 oranında azalarak 5 milyar 925 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Haziran ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 368 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 221 milyon TL olmuştur.

Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Haziran ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 26,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 21,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19, özel tüketim vergisi yüzde 9,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 9,5, damga vergisi yüzde 8,1, gelir vergisi yüzde 3 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 4,9 oranında artarken harçlar yüzde 9,7 oranında azalmıştır. 2017 yılı Haziran ayı vergi gelirlerinin dağılımına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

2017 yılı merkezi yönetim bütçesi Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri, bütçe gelirleri, bütçe dengesi ve faiz dışı denge gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 149 milyon TL fazla vermiş iken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 25 milyar 235 milyon TL açık vermiştir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 27 milyar 539 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 755 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri 273 milyar 852 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 18,5 oranında artarak 324 milyar 435 milyon TL olmuştur. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri 247 milyar 462 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 20,2 oranında artarak 297 milyar 445 milyon TL olmuştur. Diğer taraftan 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artarak 26 milyar 990 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 275 milyar 1 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 8,8 oranında artarak 299 milyar 200 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 13,6 oranında artarak 246 milyar 71 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 324 milyar 435 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artarak 81 milyar 824 milyon TL olmuştur.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 oranında artarak 13 milyar 366 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 oranında artarak 26 milyar 411 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 oranında artarak 143 milyar 775 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5 oranında artışla 76 milyar 16 milyon TL transfer yapılmıştır. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 13 milyar 594 milyon TL’dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 227 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Mahalli idare payları ise 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 oranında artarak 28 milyar 682 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 20 milyar 996 milyon TL sermaye gideri, 4 milyar 447 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 6 milyar 627 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında artarak 26 milyar 990 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe giderlerinin dağılımına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 275 milyar 1 milyon TL iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 8,8 oranında artarak 299 milyar 200 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 oranında artarak 246 milyar 71 milyon TL olmuştur. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında azalarak 41 milyar 6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 9 milyar 68 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise ise 3 milyar 55 milyon TL olmuştur.

Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 31,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 20,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,3, özel tüketim vergisi yüzde 11,6, damga vergisi yüzde 10, gelir vergisi yüzde 9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,9, harçlar yüzde 3,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,4 oranında artmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirlerinin dağılımına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir