KOSGEB 40 KOBİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK!

image description

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 40 KOBİ Uzman Yardımcısı almaya hazırlanıyor.

Alımı yapılacak KOBİ Uzman Yardımcılığı için aranan şartlar ise şöyle: “T.C. Vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Diğer kuruluşlarda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek veya diğer kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile mecburi hizmet süresini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. KPSS sınavında 10’uncu maddede belirtilen puan türlerinde, 2017 yılında asgari 70 (yetmiş) puan almak. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans düzeyinde eğitim veren; KUY01 Referans kodu için Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Makine, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Kimya, Matematik,  Mekatronik, Metalürji veya Malzeme Mühendisliği ile diğer fakültelerin Matematik veya İstatistik bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerin bölümlerinden mezun olmak ve KPSSP3 puan türünden asgari puanı almış olmak. KUY02 Referans Kodu için Siyasal Bilgiler, İktisadî ve İdarî Bilimler, İktisat veya İşletme Fakültelerinin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı yabancı fakültelerden mezun olmak ve KPSSP24 puan türünden asgari puanı almış olmak.”

Başvuru şartlarını taşıyan kişiler; başvurusunu 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 09.00’dan 08 Ağustos 2017 günü saat 17.00’e kadar http://sinav.kosgeb.gov.tr internet adresinden, elektronik ortamda yapacak. Adayların doğrulattıkları elektronik posta adreslerine başvuru yaptıklarına dair bilgilendirme postası gönderilecek. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Başvurular TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik ve adres bilgileri, Kimlik Paylaşım Sisteminden alınacak. Adaylar için başvuru sonrası gerekli her türlü duyuru elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr üzerinden yapılacak. Müracaatlar onuncu maddede belirtilen referans kodları için aşağıda belirtilen pozisyonlardan birine yapılacak.

ALIM YAPILACAK BİRİMLER İSE ŞÖYLE:

KOSGEB Ağrı Müdürlüğü

KOSGEB Ardahan Müdürlüğü

KOSGEB Bartın Müdürlüğü

KOSGEB Batman Müdürlüğü

KOSGEB Çorum Müdürlüğü

KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü

KOSGEB Edirne Müdürlüğü

KOSGEB Erzincan Müdürlüğü

KOSGEB Erzurum Müdürlüğü

KOSGEB Hakkari Müdürlüğü

KOSGEB Iğdır Müdürlüğü

KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürlüğü

KOSGEB Kars Müdürlüğü

KOSGEB Kilis Müdürlüğü

KOSGEB Manisa Müdürlüğü

KOSGEB Muş Müdürlüğü

KOSGEB Siirt Müdürlüğü

KOSGEB Şırnak Müdürlüğü

KOSGEB Artvin Müdürlüğü

KOSGEB Bingöl Müdürlüğü

KOSGEB Bitlis Müdürlüğü

KOSGEB Bursa Müdürlüğü

KOSGEB Çankırı Müdürlüğü

KOSGEB Düzce Müdürlüğü

KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü

KOSGEB Gümüşhane Müdürlüğü

KOSGEB Hatay Müdürlüğü

KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü

KOSGEB İstanbul İkitelli Müdürlüğü

KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü

KOSGEB Kırıkkale Müdürlüğü

KOSGEB Rize Müdürlüğü

KOSGEB Şanlıurfa Müdürlüğü

KOSGEB Van Müdürlüğü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir