BAŞVURULAR BAŞLADI: SON GÜN 8 AĞUSTOS!

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için başvurular başladı.

Bilişim alanında çalışmak isteyenler, 8 Ağustos 2017 tarihine kadar www.kosgeb.gov.tr adresinden edinecekleri Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nu doldurulup, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte KOSGEB Başkanlık Binası (Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad.No:66 P.K:06260 Altmışevler / Mamak / Ankara) elden teslim edecek. 8 Ağustos 2017’de bitecek olan başvurular için, bu süre zarfında hafta sonuna denk gelen 29 -30 Temmuz 2017 ile 5-6 Ağustos 2017 tarihlerinde de başvurular alınacak.

Personel alımına ilişkin KOSGEB’in resmi internet sayfasında yapılan duyuruda; “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başvuruda bulunan adaylardan şartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şöyle:

Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir.)

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav sonucunda başarılı olan ve Başkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.)

Başvuru yapacak adaylarda aranan özel şartlar şöyle:

KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – 3 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

 1. a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.)
 2. b) Web Tabanlı Uygulama(C#/ASP .NET) geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl deneyimli olmak,

Tercih Sebepleri:

 1. a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 2. b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az iki yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,
 3. c) Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olmak; – Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) : Web Developer – Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) ç) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
 4. d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
 5. e) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,
 6. f) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
 7. g) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

 1. h) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

 1. i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,
 2. j) Project Management Professional (PMP) veya Projects in Controlled Environments (PRINCE2) sertifikasına sahip olduğunu veya Proje Yönetimi eğitimi almış olduğunu belgelemek.
 3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 5 (beş) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

 1. a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, Visual C#, .Net, .Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.)

Tercih Sebepleri:

 1. a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değişiklik kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 2. b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 1(bir) yazılım projesi geliştirmiş olmak ve bunu belgeleyebilmek,
 3. c) Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahip olmak,

ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak,

 1. d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliştirici olarak çalışmak ve bunu belgelemek,
 2. e) Frotend kütüphaneleri(örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
 3. f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 4. g) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ğ) Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

 1. h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

ı) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 1. i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
 3. k) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 4. l) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
 5. KIDEMLİ AĞ VE SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – 3 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

 1. a) Bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış ve tecrübe edinmiş olmak,
 2. b) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 3. c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 1. d) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak,
 2. e) DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerini sahip olmak,
 3. f) Yerel Alan Ağ(LAN), Geniş Alan Ağ(WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ(WLAN), Sanal Özel Ağ(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. g) Uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ğ) Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,

 1. h) IPV6 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

 1. i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 2. j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 3. k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Tercih Sebepleri:

 1. a) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 2. b) Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administator on Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,
 3. c) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,

ç) Sanallaştırma konusunda; HyperV ve/veya VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,

 1. d) CCNP sertifikasına sahip olmak,
 2. AĞ VE SİSTEM YÖNETİCİSİ (1 Kişi – Tam Zamanlı – 2 Katı)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

Genel Nitelikler:

 1. a) Bilgi işlem merkezlerinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış ve tecrübe edinmiş olmak,
 2. b) Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 3. c) SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

ç) Yedekleme, depolama sistemleri ve SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

 1. d) Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak,
 2. e) DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerini sahip olmak,
 3. f) Yerel Alan Ağ(LAN), Geniş Alan Ağ(WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ(WLAN), Sanal Özel Ağ(VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. g) Uygulama sunucusu, veritabanı sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak

ğ) Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,

 1. h) IPV6 konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

 1. i) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
 2. j) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
 3. k) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Tercih Sebepleri:

 1. a) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 ve üzeri sertifikaya sahip olmak,
 2. b) Sanallaştırma konusunda; HyperV ve/veya VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,
 3. c) CCNA sertifikasına sahip olmak,
 4. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
 5. a) Başvuru ilan metni 10.07.2017 – 08.08.2017 tarihleri arasında KOSGEB internet sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanacaktır.
 6. b) www.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen belgelerle birlikte en geç 08/08/2017 tarihi saat 17:00’a kadar KOSGEB Başkanlık Binası (Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad.No:66 P.K:06260 Altmışevler / MAMAK / ANKARA ) elden teslim edilmek suretiyle yapılacaktır. b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

III. İSTENİLEN BELGELER

 1. a) Fotoğraflı Başvuru Formu,
 2. b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.)
 3. c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

ç) Son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

 1. d) Detaylı Özgeçmiş,
 2. e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
 3. f) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
 4. g) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

ğ) 2016 veya 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı yetmiş(70) kabul edilecektir.)

 1. h) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının yüzde 70’i ile yabancı dil puanının yüzde 30’unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).
 2. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ
 3. a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aşamalı yapılacaktır.
 4. b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
 5. c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

ç) Sözlü-uygulamalı mülakat 14.08.2017 ile 16.08.2017 tarihlerinde KOSGEB Başkanlık (Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad.No:66P.K:06260 Altmışevler / MAMAK / ANKARA) adresinde yapılacaktır.

 1. d) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 2. e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değişiklik yapma hakkına sahip olduğundan adayların www.kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir.
 3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 4. a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (yüzde 70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yüzde 30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.
 5. b) En yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağırılacaktır.
 6. c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

ç) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi “www.kosgeb.gov.tr” internet sitesinde 11/08/2017 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 1. d) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Başkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.
 2. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
 3. a) Bilişim personeli olarak atama yapılabilecek boş pozisyon sayısı 8 (sekiz)’dir.
 4. b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
 5. c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

ç) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Detaylı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6318/2017-sozlesmeli-bilisim-personeli-ilani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir