ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI 46 PERSONEL ALACAK!

ELBİSTAN'DA ŞEKER PANCARI KAMPANYA DÖNEMİ 17 EYLÜL’DE BAŞLIYOR ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI'NIN 2 BİN 530 ÇİFTÇİ İLE EKİM SÖZLEŞMESİ YAPTIĞI BİLDİRİLDİ 60 BİN 800 DEKAR ALANA ŞEKER PANCARI EKİLDİ. 100 GÜN SÜRECEK KAMPANYA DÖNEMİNDE ALINAN 380 BİN TON ÜRÜN İŞLENEREK 51 BİN TON KRİSTAL TOZ ŞEKER VE 95 BİN TON YAŞ KÜSPE ELDE EDİLECEK

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası, ham fabrika, rafineri, boruhane, kireç ocağı ve kazan dairesi kömür hazırlama ve bant yolları temizliği kısımlarında çalıştırılmak üzere 46 personel alımı yapacak.

İşe alınacak personelden 28 kişi ham fabrika, rafineri, boruhane kısımlarında tahmini 105 gün ve 18 kişi kireç ocağı, kazan dairesi kömür hazırlama ile bant yolları temizliği kısımlarında ise tahmini 110 gün süre çalıştırılacak.

Elbistan Şeker Fabrikasına ihaleyle personel alımına ilişkin ilan bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. İhale, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’da Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacak.

İşte 7 Ağustos 2017 Tarihli ve 30147 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan o ilan:

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Ham Fabrika, Rafineri, Boruhane, Kireç Ocaği ve Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Bant Yolları Temizliği Kısımlarında işgücü personel çalıştırılması hizmeti alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt No                           :  2017/387095

1 – İdarenin;

a) Adresi : Pınarbaşı Mahallesi Nurhak Yolu Üzeri 5 Km. Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon – Faks Numarası : 0344 419 16 09 – 0344 419 16 17

2 – İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ham Fabrika, Rafineri, Boruhane kısımlarında 28 kişinin tahmini 105 gün ve Kireç Ocağı ile Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Bant Yolları Temizliği kısımlarında ise 18 kişinin tahmini 110 gün süre ile çalıştırılması hizmeti alımı işidir.

b) Yapılacağı Yer :  Elbistan Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi : Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği tarihte işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren tahmini 110 gündür.

3 – İhalenin;

a) Yapılacağı Yer :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi – Saati : 08.2017 Saat 14:00

4 – İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası – Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

8 – İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 – Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir