ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017-2018 Eğitim Öğretim dönemi için ücretli öğretmenlik başvurularının 8 Ağustos Salı günü başladığını duyurdu.

Başvuruların ders yılı sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada; 04 Eylül 2017 mesai bitimine kadar yapılacak başvuruların birinci sıralamaya alınacağı, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların birinci sıralamadaki ihtiyaç duyulan alanlarda tüm adaylar bittikten sonra değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre; 2017-2018 öğretim yılı ek ders ücreti karşılığı öğretmenlik için aranılan genel şartlar ise şöyle: “Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak(Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak, bakaya kalmamak).  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak. Emekli olan tüm branş, sınıf ve okul öncesi öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabilecektir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak. Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır. Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar KPSSP3 puan türünde, ön lisans mezunlarında ise KPSSP93 puanı temel alınacaktır. Başvuru yapacakların KPSSP121-KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 puanlarından alanını ilgilendiren 2016 ve 2017 yıllarına ait en yüksek puanı ile müracaatta bulunulabilir. KPSSP121- KPSSP10-KPSSP3-KPSSP93 puanı bulunmayan adayların başka bir KPSS puanı girmesi veya KPSS puanlarını hatalı girenlerin tespit edilmesi halinde (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir)adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.”

BAŞVURU İŞLEMİNDE DĐKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ŞUNLAR:

Başvurular kesinlikle http://kmaras.meb.gov.tr/adresinde Yerel Programlar altında Ücretli Öğretmen Başvuru Modülünden yapılacaktır. Başvuruyu yapmadan önce şartları okuyup onaylamanız gerekmektedir. Başvuru giriş sayfasında Okul öncesi öğretmenliği, Sınıf öğretmenliği ve Branş öğretmenliği gelecektir. Eğitiminize uygun olan alan seçilmelidir. Tek branş ve tek ilçe tercih edilebilmektedir. Ancak; başvuru formu açıklamalar kısmında diğer ilçede veya diğer branşta çalışabilirim diye not yazılabilir. Notta diğer ilçe veya branş mutlaka belirtilmelidir. Sadece ihtiyaç halinde diğer ilçelerde görevlendirme yapılacak veya ilçeler arasında başvuru paylaşılacaktır. Başvuru formunda belirtilen, kişisel bilgiler ve mezuniyet bilgilerinin öncelik sırasının doğru yapılması için, iletişim bilgilerinin ise görevlendirdiğimiz öğretmene ulaşılabilmesi için kesinlikle doğru girilmesi gerekmektedir. Diğer telefonlar kısmına ise başvuru yapan kişiye ulaşamadığımız takdirde ulaşabileceğimiz diğer kişinin telefonunu yazması gerekmektedir. Başvuru işlemi eksiksiz yapılıp kayıt butonuna tıkladıktan sonra; “Başvurunuz başarıyla alınmıştır” ibaresi gelecektir. Bu durumda kayıt tamamlanmış demektir. Başvuruyu kişisel olarak düzeltme imkanı bulunmamaktadır. Dilekçe karşılığında başvuru yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Bölümü tarafından düzeltme gerekli görüldüğü takdirde yapılacaktır. Başvuru işlemlerinden sonra herhangi evrak istenmeyecektir. Ancak, görevlendirme yapıldığı takdirde gerekli evraklar müdürlüğümüz tarafından elden istenecektir.

Görevlendirme yapıldığında elden istenecek evraklar ise şunlar: Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet). Mezuniyet Belgesi veya Diploma Fotokopisi. Başvuruda KPSS puanı girmiş adaylar için “KPSS Sonuç Belgesi”. Pedagojik Formasyon-Tezsiz Yüksek Lisans-Tezli Yüksek Lisans Fotokopisi(varsa). İngilizce öğretmenliğine başvuranlar için şartlarına uygun olan evraklarının aslı ve Fotokopisi. Okul öncesi öğretmenliğine başvuranlar için şartlarına uygun olan evrakların aslı ve fotokopileri. Emeklilik kimlik kartı fotokopisi. Bu kılavuzun “Genel Şartlar” bölümünün 3.maddesinde geçen suçlardan hükümlü olmadığına dair beyan. Erkek adaylar için askerlik ilişkisinin bulunmadığına dair beyan. Öğretmenlik yapmasına engel bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu. Gerektiği takdirde sağlık kurulu raporu istenebilir. Adli sicil kaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir