KSÜ’DE KAYITLAR BAŞLIYOR!

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) öğrenci kayıtları 14 Ağustos’ta başlıyor.

Üniversite adaylarının merakla beklediği üniversite tercihlerinin açıklanması ile birlikte bazı üniversiteler kayıt tarihlerini açıkladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde ise kayıtlar 14 Ağustos’ta başlayıp, 18 Ağustos’ta son bulacak. Elektronik kayıt yapan öğrenciler ise 11-15 Eylül tarihleri arasında kayıt için gereken belgeleri yerleştikleri bölümün öğrenci işleri bürosuna teslim edecekler.

Bunun yanında ders kayıtları ise 28 Ağustos’ta başlayıp 8 Eylül’de bitecek. Öğrenciler, öğrenim ücretlerini ise 10-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında öğrenci numarası ile birlikte Türkiye Vakıflar Bankası ATM’lerinden “Kurum Ödemesi” olarak yatıracaklar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; kayıt için gerekli olan belgeler şunlar: ÖSYS sınav sonuç belgesi, lise diplomasının aslı veya diploma hazırlanmamışsa mezuniyet belgesinin aslı, nüfus cüzdan fotokopisi, 6 adet fotoğraf (4,5×6 ebadında), öğrenim ücretini yatırdığına dair belge (II. öğretim öğrencileri için), aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge. KSÜ Sağlık Hizmetleri MYO ve Göksun MYO İlk Ve Acil Yardım Programı için; Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen, öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtildiği rapor almaları gerekmektedir. Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler, üniversiteye kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmek için 28 Ağustos ile 08 Eylül 2017 tarihleri arasında http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx linkinden ders kaydını yaptırmaları zorunlu. Ders kaydı yaptırmayan öğrenciler derslere devam edemeyecek. Takip eden yarıyılların ders kayıtları öğrenciler tarafından yapılacak. Öğrenim ücretini yatırmayan ikinci öğretim öğrencilerinin ders kaydı yapılmayacak. Ders kaydının yapılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemine http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresinden girilerek ders kaydının tamamlanması gerekiyor. Kayıt için giriş yapılacak olan kullanıcı adı: öğrenci numarası, Şifre ise TC kimlik numarasının ilk 5 hanesi girilecek.

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek öğrenciler de belirlenen tarihlerde üniversiteye geçici kayıt yaptırabilecekler. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yerleştikleri bölümün öğrenci işleri bürosuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılabilecek. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

KAYITLARDA ŞUNLARA DİKKAT EDİN:

Öğrenci adayları kayıt için bizzat başvurmaları gerekiyor. Posta yolu ile yapılan kayıt başvuruları kabul edilmeyecek. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi üniversite tarafından kabul edilmeyecek. Bunun için belgelerin onaylı olmasına gerekiyor. Üniversitenin belirlediği tarihlerin dışında kayıt kabul edilmeyecek. Bunun yanında adayların bilgileri eksik ise kayıt geçersiz sayılacak. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemeyecek. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere; 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler, İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar, 2017-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacak. Ancak bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebilecekler.

ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU ŞART

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için e-kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde bu raporu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde Arapça Hazırlık Programı zorunlu olup, diğer tüm bölümlerinde (II.Öğretimler dahil) İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlı olarak uygulanacak. Öğrencinin hazırlık eğitimi ile ilgili tercihini dilekçe ile bölümüne beyan etmesi gerekiyor. Hazırlık eğitimi 11 Eylül 2017 tarihinde başlayacak olup; öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirlemek amacıyla 12 Eylül 2017 tarihinde saat 10.00’da yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına katılımı zorunludur.

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse KSÜ’de başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 14 ile 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekiyor. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2017–2018 Eğitim-Öğretim yılı 11 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.

KSÜ’ye kayıt yaptıracak adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın elektronik kayıt işlemleri ile ilgili şu açıklamasına dikkat etmesi gerekiyor: “Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır. Elektronik kayıt işlemi 2017-2018 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir. Elektronik kayıt 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir. Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir. Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir. Yükseköğretim kurumları, elektronik kayıt olanlara ait bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alabileceklerdir. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir