MARAŞ BEYLERBEYİ KOCA ABDÎ PAŞA KİMDİR?

Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası Ali Paşa’nın ölü-mü üzerine Enderun’a girmiştir. Silahşorlük ve kâtiplik gibi üstün yetenekleri dolayısıyla Mirîmiran rütbesiyle Köstendi’ye memur olarak tayin olmuştur. 1762 yılı mayıs ayında Belgrat’a kamu düzenini tahsis etmek amacıyla gönderilmiş ve bu görevdeki muvaffakiyetine istinaden mükâfaten kendisine vezirlik tevcih edilmiştir. Aynı yıl Silistre Valiliği görevinde de bulunan Abdi Paşa, daha sonra sırasıyla; 1763/64‘te Konya, 1767’de Sivas sonra  Kars, 1767’de Kengırı, Valiliklerinin yanı sıra; 1769’da İbrail muhafızlığı ve Boğdan Seraskerliği, 1770’de Maçin muhafızlığı, 1771’de  Pazarcık  muhafızlığı gibi görevlerde  bulunmuştur. Abdi Paşa,  bu tarihten sonra 1772’de Sivas vilayetiyle Misivri Muhafızlığı, 1774’de Anadolu Valiliğinde bulunmuş;  ancak Cevdet Paşa’nın aktardığına göre; görevi sırasında yaptığı zulümlere istinaden Kütahya ahalisinin kendisi hakkındaki şikâyetleri üzerine, 1776’da Diyarbakır eyaletine ve aynı yıl içinde de Bağdat’a vali olarak gönderilmiştir. Bağdat Valiliği görevinde 1 yıl kadar kaldığı gözlemlenen Abdi Paşa, 1777 yılında ise Maraş Valisi olarak atanmıştır. Maraş valiliğinden ardından 1780’de ikinci defa Diyarbakır’a gönderilmiş; ancak aynı yıl içerisinde bu defa Halep’e, 1781’de ise Rakka’ya Vali olarak gönderilmiştir. Ömrünün sonlarına doğru Aydın Valiliğine ek olarak 1781-1783 yılları arasında Anadolu Valiliği, bu görevinden azlinden sonra 1783’te Rumeli valiliğiyle İsmail Muhafızlığı, 1784’te Sofya Seraskeri, 1786’da Bosna Valiliği, 1787’de Rumeli Valisi ve Belgrat Seraskeri, 1788/88’de Silistre Valiliği görevlerini icra ettikten sonra 1204/1789/90 yılında vefat etmiştir.

Kaynak: Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir