İNŞAAT SEKTÖRÜ KMTSO’DA TOPLANDI

MarasExpress.Com – Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) inşaat ve buna bağlı sektörlere yönelik Sektör Buluşmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın fuayesinde düzenlenen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 1700’e yakın sektör temsilcisinin davet edildiği toplantıya katılımın az olması gözlerden kaçmazken, KMTSO yönetiminin sektör içerisinde yer alan yöneticilere yaptığı çağrılar sonuçsuz kaldı.

Açılış konuşmasını yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunda bugüne ulaştığı başarıya değinerek “1926 yılında 30 üyesi ve Maraş Ticaret Odası adıyla ihdas edilen bu kuruluş, siz değerli girişimcilerimizin sayesinde, bugün Türk iş dünyasının en seçkin ve en güçlü temsilcileri arasında yer almaktadır.” dedi.

Kahramanmaraş’ın bugün elde ettiği ekonomik başarının altında yatan en önemli unsurun şehrin çalışkan ve dürüst girişimcileri olduğunu vurgulayan Zabun şöyle konuştu: “Bugün, 17 milyar liralık ekonomisiyle ülkemizin en büyük ekonomilerinden birisi olan şehrimiz, sanayi sektörlerinin yanında, inşaat ve kendisine bağlı 250’ye yakın alt sektörüyle iktisadi büyümenin ana aktörlerinden birisi olmuştur.İnşaat sektörü, Kahramanmaraş’ın hızlı kalkınma başarısının anahtar sektörlerinden birisidir. 80’li yılların sonlarında belirgin şekilde gelişmeye başlayan inşaat sektörü; özellikle sanayileşmeye bağlı olarak sanayi binalarının inşaası, buna bağlı olarak artan şehirleşme ve yükselen konut talebi ile kentin batı yönünde gelişmesini sağlayan imar planlarıyla birlikte kentsel altyapının bugünkü şekline dönüşümünü sağlamıştır. Sektör, bugün Kahramanmaraş ekonomisinin gerçek anlamda lokomotifi konumundadır.”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın inşaat meslek gruplarındaki üye durumu hakkında bilgi veren Zabun, Odanın her 10 üyesinden 2’sinin bu sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi. Zabun şöyle devam etti: “Yapı sanayi, bina yapım ve teknik hizmetler, bayındırlık ve teknik hizmetler, mühendislik ve mimarlık faaliyetleri, inşaat malzemeleri ticareti olmak üzere 5 ana grubumuzda toplam 1700’ün üzerinde üyemiz bulunmaktadır. Bu sayı ve toplam içerisindeki %20’lik payı sektörün şehrimizde ne kadar güçlü olduğunun en önemli kanıtıdır.Şehrimiz, inşaat sektöründe Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme göstermiştir. Son 15 yılda, türkiye genelinde yapı ruhsatları alan bazında 5,6 kat artarken, Kahramanmaraş’ta 7 kat artış göstererek 3 milyon 500 bin m2’yi geçmiş bulunmaktadır. Ben inanıyorum ki, hep birlikte, yeni bir vizyon ile sektörü daha da geliştirebiliriz. Büyük yatırımlara ve şehir dışındaki projelere ilgi göstererek, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine yoğunlaşarak, sektörün marka gücünü artırmamız gerekiyor. Bunun da yolu birliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın sektör buluşmaları bu yüzden çok önemli. İş dünyamızın biraraya gelerek görüş alışverişini, işbirliği kabiliyetini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Biraz sonra da her birimize söz vererek sektörün bugünü ve yarınına ilişkin görüşlerini alacağız.”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarına da değinen Zabun Ankara’da yapılan toplantılarda şehrin önemli sorunlarını ve üyelerin taleplerini Başbakan başta olmak üzere ekonomi yönetimine ileterek şehrin kalkınması için çalıştıklarını söyledi. Zabun şöyle devam etti: Detaylı raporlarla iş dünyamızın beklentilerini sayın başbakanımıza ve ilgili bakanlarımıza direkt olarak anlatıyoruz. Sizlerden en önemli beklentimiz, sorunlarınızı, beklentilerinizi, şehrimizin, ülkemizin kalkınması için varsa bir düşünceniz, bir projeniz lütfen bizimle bunu paylaşın. Biz de bunu gerekli makamlara iletelim, çözüm arayalım ve hep beraber ekonomiye katkımızı artırmaya çalışalım.”

Potansiyel vergi numarasının, şirketin tescili ile yoklama beklenmeksizin vergi kimlik numarasına dönüşmesi mümkün hale geldi. Yoklama bekleme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu. Rekabet Kurulu payının odalarımız tarafından tahsil edilmesine ilişkin protokol çalışmaları tamamlandı.

Yine, TOBB dijital dönüşüm projesi kapsamında, elektronik belge hizmetleri ileri dönemde devreye girecek ve oda ve borsalarımız tüm belgeleri bu sistem üzerinden verebilecek. Böylece, üyenin basit bir belge sureti için oda ve borsaya gelme külfeti ortadan kalkacak. Ayrıca, bu kapsamda kurumlarla online paylaşım sağlanarak Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar ile belge paylaşımı mümkün olacak. Bütün bu hizmetlerle, bürokrasiyi en aza indirgeyerek üyelerimizin zaman sorununu çözmeyi, dijital çağa uyum sağlamayı amaçlıyoruz.”

İnşaat sektörünün istihdam ve meslek belgesi sorunlarına değinen Zabun şunları kaydetti: İnşaat sektörümüzün bugün en önemli gündem maddelerinden birisi mesleki eğitimdir. Yine bu alanda reel sektörün istihdam ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde önemli yeniliklere imza atıldı. İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları gibi programlar kapsamında işletmelerimize önemli teşvikler getirildi.

Diğer taraftan, sizlerin de malumları üzere çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 81 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Bunların 18’i inşaat sektörümüzü ilgilendiriyor. Bu konuyla ilgili olarak, Meybem Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği inisiyatifi ile kurulmuş bir sınav ve belgelendirme merkezi olarak 81 il 160 ilçede bulunan oda ve borsalar işbirliği ile ülkemizin tamamında hizmet sunmaktadır.”

Toplantıda daha sonra, TOBB Meybem Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban Mesleki Yeterlilik Kanunu ve bu kapsamda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna ilişkin detaylı bir sunum yaparak inşaat sektörü temsilcilerini bilgilendirdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Baban, belgesiz her bir çalışana, her bir ay için beş yüz lira idari para cezası uygulamasının bulunduğunu, 48 meslekte denetimlerin 2017’de başladığını, 31 meslekte ise 2018 Eylül ayında başlayacağını söyledi. Baban, özellikle inşaat sektöründe 18 meslekte yeterlilik belgesine sahip çalışanların bulunması gerektiğini de ifade ederek, sınav ve belgelendirme ücretleri konusunda devlet teşviki olduğunu ve sınavlarda başarılı bulunan adayların ücretlerinin kendilerine iade edildiğini sözlerine ekledi.

Konuşma ve sunumların ardından sektör temsilcileri söz alarak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. Program kapsamında katılımcılara aşure ikram edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir