ÇALIŞAN PERFORMANSINI “KURUMSAL ZİNDELİK” İLE ARTIRIN!

Yapılan araştırmalar, iş dünyasındaki liderlerin %90’ından fazlasının iş yerinde zindelik programlarının çalışan verimliliğini ve performansını artırdığına inandığını gösteriyor. Küresel arenada rekabet eden firmalar bu tip programlarla üretkenliği %25 artırabiliyor. Kurumsal Zindelik (Wellness) programlarının Türkiye’de hak ettiği değeri görmediğini belirten SiZe Bütünsel Yaklaşım kurucu ortağı Sibel Yücesan verimliliği ve performansı artıran kurumsal zindelik programlarının çalışanların şirkete bağlılıklarında da önemli bir görev üstlendiğini vurguluyor.

HERO’nun (Health Enhancement Research Organization) son dönemlerde yürüttüğü araştırmalara göre, iş dünyasındaki liderlerin %90’ından fazlası, işyerinde zindelik programlarını geliştirip uygulamanın çalışan verimliliğine ve performansına olumlu etkisi olduğuna inanıyor. Verimlilik ve performans birbirine bağlı ancak farklı kavramlar ve biri nicel diğeri ise niteliksel çıktıyı ifade ediyor. İş dünyası liderlerinin %62’si bu tip programların çalışan verimliliğini, %60’ı çalışan performansını, %41’i çalışan memnuniyetini artırdığını söylerken, %30’u da toplam yan haklar maliyetini azalttığını ifade ediyor. On sene öncesine kadar sadece ilave maliyet olarak görülen ve ana amacı sağlık harcamalarını azaltmak olan zindelik programları, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki şirket yönetimleri tarafından önemli bir yatırım olarak kabul ediliyor.

KURUMSAL ZİNDELİK (WELLNESS) PROGRAMLARI İŞE GELMEME ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Kurumsal Zindelik (Wellness), basit ama derin anlamıyla “insani” yani çalışanı bütünde insan olarak gören işveren olmak anlamına geliyor. SiZe Bütünsel Yaklaşım’ın da üyesi olduğu Wellness Council of America’nın verilerine göre, küresel arenada rekabet eden büyük şirketlerin %80’i çeşitli boyutlarda kurumsal zindelik programlarını hayata geçiriyor. Bu şirketler, uyguladıkları zindelik yaklaşımı sayesinde işe gelmeme, ilaç kullanımı ve hasta olma oranlarında önemli bir düşüş elde ederken, üretkenliği ise %25 civarında artırabiliyor. Bütün bunlara ilave olarak doğru uygulanan kurumsal zindelik programları, çalışanların şirkete bağlılıklarında da önemli bir görev üstleniyor.

YÜCESAN: TÜRKİYE’DE ZİNDELİK PROGRAMLARI “BAYRAM ŞEKERİ” GİBİ ALGILANIYOR

Bu akımın henüz Türkiye’de olması gereken çizgiyi yakalayamadığını ifade eden SiZe Bütünsel Yaklaşım kurucu ortağı Sibel Yücesan, “Türkiye’de kurumsal zindelik yaklaşımı ile ilgili farkındalık ideal seviyede değil. Bu da zindelik programlarının “bayram şekeri” gibi algılanmalarına sebep olabiliyor. Oysa etkin programlar için önce mevcut durumu belirlemek, varılmak istenilen hedefi tanımlamak, anahtar çalışan gruplarının katılımını sağlamak ve programları sürdürülebilir şekilde tasarlamak çok önemli.” diyor. Yücesan, Kurumsal Zindelik programlarını tasarlarken, çalışanların anlamlı işler yapmak istediklerini, birbirleriyle sadece rekabet etmek yerine işbirliğini tercih ettiklerini, özgürlük ve özgünlük ortamları istediklerini ve esneklikle kendi çalışma hayat düzenlerini tasarlayabilmeyi hayal ettiklerini göz ardı etmemek gerektiğini belirtiyor.

Kurumsal Zindelik, önümüzdeki on sene içerisinde hızla büyüyecek bir sektör olmaya aday gibi görünüyor. Şirketin bütünsel performansına ve verimliliğine katkı sağlamayı amaçlayan kurum yöneticilerinin, çalışan zindelik yaklaşımlarıyla çalışanlarına sadece kısa vadeli ödüller vermemeleri, çalışanlarının potansiyellerini gerçekten ortaya çıkartmalarını sağlamaları gerekiyor.

SİZE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM HAKKINDA

Bütünsel yaklaşım bakış açısı ile yaklaşan ve bu doğrultuda kişileri ve kurumları desteklemek için çeşitli çalışmalar yürüten SiZe Bütünsel Yaklaşım, 2014 yılında Sibel Yücesan ve Zeynep Balcı’nın hayallerinin bir amaca dönüşmesiyle yolculuğuna başlamıştır. Bu yolculukta 2015 yılından beri, hem bireylere hem de kurumlara hayata bütünsel bir yaklaşım felsefesiyle çok çeşitli çalışmalar sunmaya devam etmektedir. SiZe çatısı altında güçlü bir ekiple bütünsel zindeliği destekleyen danışmanlık hizmeti ve programları sunulmaktadır. Tüm programlar yüksek nitelikli ve sertifikalı uzmanlar tarafından yürütülmektedir. SiZe, merkezi Londra’da olan Mindfulness at Work şirketinin lisanslı temsilcisidir.

Bütünsel Yaklaşım, kişinin fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, finansal ve çevresel alanlarda farkında ve bir bütün olarak dengede yaşamasını ifade etmektedir. Wellbeing (esenlik) sadece iyi bir kariyere sahip olmak, iyi bir insan olmak ya da iyi görünmek değil bunların mükemmel dengesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir