#Afşin C Termik Santrali’ne bölge halkı karşı çıktı