ASKF YÖNETİMİ HAK HUKUK ÇERÇEVESİNDE DÜŞÜNCE PAYESİ NEDİR