bu doğrultuda ilaçta dışa bağımlılığın azaltılmasını