temin ve dağıtım sırasında oluşabilecek ilaç güvenlik riskleri