yerli ilaç sanayiinin teşvik edilmesini ve yerli ilaç üretimini savuna gelmiştir. Ancak bu son gelişme