pendik escort izmir escort bayan beylikdüzü bayan escort
DOLAR 32,2511 % 0.14
EURO 35,0023 % 0.27
GRAM ALTIN 2.418,47 % 0,36
ÇEYREK A. 3.954,19 % 0,36
BITCOIN 68.979,99 1.304
ÜYE PANELİ
SON DAKİKA
hava 18°

75 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK!

Son Güncelleme :

12 Ağustos 2017 - 0:57

/ kez okundu.
75 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK!

75 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ VERİLECEK!

Özel okullarda öğrenim gören veya görecek öğrencilere verilecek eğitim desteği belli oldu. 26 okul türünde 75 bin öğrenciye 4 bin 280 liraya kadar destek verilecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılında; okul öncesi 6 bin öğrenciye 3 bin 060’ar lira, ilkokul düzeyindeki 15 bin öğrenciye 3 bin 680’er lira, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki 30 bin öğrenciye 4 bin 280’er lira, temel liseli 24 bin öğrenciye ise 3 bin 680’er lira eğitim desteği verilecek.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda öğrenim görecek öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, 04.08.2017 tarih ve 30144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam 75 bin öğrenciye 2017-2018 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verileceği bilgisi yer aldı. Destek alacak okul türleri şöyle: “Özel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Ermeni İlkokulu, Özel Ermeni Okul Öncesi Kurumu, Özel Ermeni Ortaokulu, Özel Ermeni Ortaöğretim Okulu, Özel Fen Lisesi, Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Özel Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Musevi İlkokulu, Özel Musevi Okul Öncesi Kurumu, Özel Musevi Ortaokulu, Özel Musevi Ortaöğretim Kurumu, Özel Rum İlkokulu, Özel Rum Ortaokulu, Özel Rum Ortaöğretim Kurumu, Özel Süryani Okul Öncesi Kurumu, Özel Sosyal Bilimler Lisesi, Özel Spor Lisesi, Özel Temel Lise, Özel Türk İlkokulu, Özel Türk Okul Öncesi Kurumu, Özel Türk Ortaokulu, Özel Laboratuvar Lisesi, Özel Fen ve Teknoloji Lisesi.”

Destekten yararlanmak isteyen özel okullar MEBBİS üzerinden 10 Ağustos 2017-06 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru yapacak. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-okul üzerinden 10 Ağustos 2017 -06 Eylül 2017 tarihleri arasında başvuru yapacak. Tercih işlemi yapabilecek öğrencilerin ilanı 07 Eylül 2017 tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin tercih işlemleri 07-14 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları 15 Eylül 2017 ilan edilecek. Nakil ve kesin kayıt işlemleri 15-22 Eylül 2017 yapılacak. Ek yerleştirme sonuçları 25 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirme kayıt işlemleri ise 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim desteğine başvuruda dikkat edilecek hususlar ise şöyle: “Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecek. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerinin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecek. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin velileri/vasileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecek. 8. sınıf öğrencileri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemine göre yerleştirme sonuçlarının ilanından önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden eğitim ve öğretim desteği için başvurabilecek. Bu öğrencilerden başvuru işlemini gerçekleştirmeyenler, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra kaydoldukları okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapabilecek. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli yüzde 35’i Kasım, yüzde 35’i Şubat ve yüzde 30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecek.  Veliler/vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme tarihlerinde e-okulda oluşturulan liste üzerinden kayıtlı olduğu okuluna yapılır. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) doldurulması esnasında sunulan belgelerin asıllarını özel okul müdürlüğüne teslim edecek. Özel okul müdürlükleri bu belgeleri Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhafaza edecek. Başvuru alacak, resmi/özel okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacak. Eğitim öğretim hizmetini sunan ve eğitim ve öğretim desteğinden ilk defa yararlananlara ilişkin bilgi ve belgeler ocak ayına kadar il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen maarif müfettişi/şube müdürü veya uygun görülen başka personel tarafından incelenecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunanlar hakkında yasal işlem yapılacak. 2016-2017 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak. Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan Modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler. Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, resmi okula veya destek kapsamı dışında ya da destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecek. Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecek. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacak. Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecek. Okullara eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi/vasisi, Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracaktır. Kesin kayıt işlemlerinde nakil onay işleminin tamamlanmasından okul idaresi sorumlu olacaktır. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecek. Veliler/vasiler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacak. Ücretsiz veya kurumun ilan ettiği yıllık ücretin yüzde 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Kurumların ilan ettiği ücretler üzerinden yapılan indirimlerde indirim oranına bakılmaksızın öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden yararlanabilir. İndirim sonucunda oluşan öğrenim ücreti eğitim ve öğretim desteğinden az olamaz. Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’yla (Ek-12) ilgili değişiklik talepleri, son başvuru tarihine kadar öğrencinin kayıtlı olduğu okul idareleri tarafından yapılabilecektir. Son başvuru tarihinden sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecek.”

Eğitim desteğini hak eden öğrenciler için yerleştirme işlemleri için süreç şöyle işleyecek: “Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecek. Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20’si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40’ı kadar öğrenci yerleştirilecek. Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacak. Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacak. Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak. Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacak.”

Eğitim desteği için başvuru şartları ise şöyle: “ T.C. vatandaşı olmak. Okul öncesi eğitimde 18 Mart 2012 ile 18 Eylül 2013 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak. İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak. Beşinci sınıfa devam edeceklerde 18 Eylül 2017 tarihi itibariyle ortaokul veya imam hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak. Ortaöğretime devam edeceklerde ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak. Eğitim ve öğretim desteği alırken 2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak. Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak. Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak.”

Eğitim ve Öğretim Desteğinden Yararlanmak İsteyen Özel Okulların Yapacakları İşlemler:

a) 2017-2018 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri ( Önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamında olan özel okullar dâhil), MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınacak öğrencilerden nakil ve kayıt almak istedikleri sınıf kademelerini sisteme ekleyeceklerdir.

b) Okullar, eğitim ve öğretim desteği kapsamında öğrenci almak istemedikleri sınıf seviyesine giriş yapmayacaktır. c) Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, güncel bina kontenjanının yüzde 75’ine kadar, okul öncesi kurumlarda ise güncel bina kontenjanının yüzde 70’ine kadar eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencileri nakil ve kayıt alabilecektir.

Öğrenci Başvurularını Alacak Resmi/Özel Okulların Yapacakları İşlemler:

a) Okul yöneticileri varsa Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 1’inci maddesinin (b), (c), (d) fıkralarında yer alan (her madde için bir adet belge) 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarına ait bilgilerini Modüle girecektir. Belgeler; il millî eğitim müdürlükleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ve ilgili federasyonlar tarafından düzenlenerekonaylanmış olmalıdır.

b) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 2’nci maddesinde belirtilen; ailede çalışan anne ve baba, anne ve babanın ayrı olması durumunda öğrencinin veli/vasi gelirlerinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplamına göre bilgileri Modüle girecektir. Anne, baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi (e- Kılavuz Eki) doldurularak teslim alınacaktır.

c) Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2017-2018 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrenci bilgileri ile e-Okul sistemi dışında yer alan kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.

ç) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 4’üncü maddesinin 4’üncü ve 5’inci satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini kontrol ederek bilgilerini Modüle girecektir.

d) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nun (Ek-12) 6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde belirtilen çocukların bilgilerini Modüle girecektir.

e) Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda (Ek-12) yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle girecektir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge girişinde bulunan okul yöneticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

f) Başvuru esnasında okul yönetimlerince (a), (b), (c), (ç) ve (d) maddelerinde belirtilen belgelerin aslı görülerek birer örneği, Gelir Beyan Taahhütnamesinin ise aslı teslim alınacak.

(www.marasexpress.com)

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort