2017 TEMMUZ BÜTÇE RAKAMLARI AÇIKLANDI

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2017 Temmuz Ayı Bütçe Geçekleştirmeleri Raporunu açıkladı. Rapora göre; 2016 yılı Temmuz ayında 129 milyon TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Temmuz ayında 926 milyon TL fazla verdi. 2016 yılı Temmuz ayında 4,3 milyar TL faiz dışı fazla verilirken; 2017 yılı Temmuz ayında 6,7 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

2017 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 oranında artarak 52,5 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 21,5 oranında artarak 51,5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Temmuz ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 oranında artarak 46,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 19,8 oranında artarak 45,8 milyar TL oldu.

Ocak-Temmuz 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri şöyle:

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1,3 milyar TL fazla veren bütçe, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 24,3 milyar TL açık verdi. 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 31,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 8,4 milyar TL faiz dışı fazla verildi. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 oranında artarak 351,7 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 18,9 oranında artarak 376 milyar TL olarak gerçekleşti.  2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında artarak 292,1 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 20,1 oranında artarak 343,2 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Temmuz ayında 129 milyon TL fazla vermiş iken 2017 yılı Temmuz ayında 926 milyon TL fazla verdi. 2016 yılı Temmuz ayında 4 milyar 328 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Temmuz ayında 6 milyar 687 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2016 yılı Temmuz ayında bütçe giderleri 42 milyar 414 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 21,5 oranında artarak 51 milyar 540 milyon TL oldu. 2016 yılı Temmuz ayında faiz hariç bütçe giderleri 38 milyar 215 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Temmuz ayında yüzde 19,8 oranında artarak 45 milyar 778 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2017 yılı Temmuz ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 oranında artarak 5 milyar 762 milyon TL olarak gerçekleşti. 2016 yılı Temmuz ayında 42 milyar 543 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılı Temmuz ayında yüzde 23,3 oranında artarak 52 milyar 466 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 27,6 oranında artarak 46 milyar 63 milyon TL oldu.

2017 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon TL ödenekten Temmuz ayında 51 milyar 540 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 42 milyar 414 milyon TL harcama yapıldı. 2017 yılı Temmuz ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 587 milyar 624 milyon TL ödeneğin yüzde 7,8’i kullanılarak 45 milyar 778 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 oranında artarak 13 milyar 860 milyon TL oldu. 2017 yılı Temmuz ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5’i kullanıldı. 2017 yılı Temmuz ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 2 milyar 262 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon TL ödeneğin yüzde 8,3’ü bu ayda kullanıldı. 2017 yılı Temmuz ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında artarak 4 milyar 924 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon TL ödeneğin yüzde 9,4’ü bu ayda kullanıldı. 2017 yılı Temmuz ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 oranında artarak 17 milyar 539 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon TL ödeneğin yüzde 7’si bu ayda kullanıldı. 2017 yılı Temmuz ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 8 milyar 494 milyon TL transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 2 milyar 395 milyon TL’dir. 2017 yılı Temmuz ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 421 milyon TL, mahalli idare payları 4 milyar 130 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Temmuz ayında 4 milyar 406 milyon TL sermaye gideri, 1 milyar 589 milyon TL sermaye transferi yapılmıştır. Borç verme giderleri ise 1 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2017 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,2 oranında artarak 5 milyar 762 milyon TL oldu.

2016 yılı Temmuz ayında bütçe gelirleri 42 milyar 543 milyon TL iken 2017 yılının aynı ayında yüzde 23,3 oranında artarak 52 milyar 466 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Temmuz ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 oranında artarak 46 milyar 63 milyon TL oldu. 2017 yılı Temmuz ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 4 oranında artarak 4 milyar 931 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Temmuz ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 281 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 190 milyon TL oldu. Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Temmuz ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 185, harçlar yüzde 41,4, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 39,4, gelir vergisi yüzde 31,2, özel tüketim vergisi yüzde 30,7, damga vergisi yüzde 26,2, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 14,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 31,7 oranında artarken dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 3,7 oranında azaldı.

Merkezi yönetim bütçesi 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 278 milyon TL fazla vermiş iken 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 24 milyar 310 milyon TL açık verdi. 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 31 milyar 867 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 8 milyar 442 milyon TL faiz dışı fazla verildi. 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe giderleri 316 milyar 266 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 18,9 oranında artarak 375 milyar 975 milyon TL oldu. 2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde faiz hariç bütçe giderleri 285 milyar 677 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 20,1 oranında artarak 343 milyar 223 milyon TL oldu. Diğer taraftan 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak 32 milyar 752 milyon TL olarak gerçekleşti.

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde 317 milyar 544 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 oranında artarak 351 milyar 665 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 15,6 oranında artarak 292 milyar 134 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 375 milyar 975 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında artarak 95 milyar 684 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında artarak 15 milyar 627 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında artarak 31 milyar 335 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,6 oranında artarak 161 milyar 313 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,9 oranında artışla 84 milyar 510 milyon TL transfer yapıldı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 15 milyar 989 milyon TL’dir. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 648 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4 oranında artarak 32 milyar 812 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 25 milyar 401 milyon TL sermaye gideri, 6 milyar 36 milyon TL sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 7 milyar 826 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak 32 milyar 752 milyon TL oldu.

2016 yılı Ocak-Temmuz döneminde bütçe gelirleri 317 milyar 544 milyon TL iken 2017 yılının aynı döneminde yüzde 10,7 oranında artarak 351 milyar 665 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi vergi gelirleri tahsilatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6 oranında artarak 292 milyar 134 milyon TL oldu. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında azalarak 45 milyar 937 milyon TL olarak gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 10 milyar 349 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 246 milyon TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla 2017 yılı Ocak-Temmuz dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; kurumlar vergisi yüzde 32,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 22,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 17,6, özel tüketim vergisi yüzde 14,4, gelir vergisi yüzde 12,6, damga vergisi yüzde 12,1, harçlar yüzde 6,9, dâhilde alınan katma değer vergisi yüzde 5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 16 oranında arttı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir