MUHİTTİN ABACIOĞLU KİMDİR?

MUHİTTİN ABACIOĞLU KİMDİR? (D. 1956)

Günümüz bürokrat ve yazarlarındandır.

Mağralı Mahallesinde doğdu. Babası Mustafa Kamil, annesi Asiye Hanımıdır. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na Müfettiş Yardımcısı olarak girdi. Aynı kurumda; Müfettiş, Başmüfettiş,  Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı olarak görev yaptı. TODAİ’den “Bürokrasi Diplomatlığı”,  Türkiye Bankalar Birliği’nden  “Bankacılık”, TÜBİTAK’tan  “Cobit Uygulama ve Denetimi”, Hacettepe Üniversitesi’nden “Proje Değerlendirme” ve Lüksemburg Bankacılık Formasyon Enstitüsü’nden “Proje  Finansmanı  ve  Kredi Analizi”  konularında  sertifika aldı. Arsa Ofisi Genel  Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, EBÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü Teknik Danışma Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı  görevlerinde  bulundu. Ayrıca TÜHİS ve MARLİT Yönetim Kurulu, YASATAŞ ve KAMU-İŞ Denetim Kurulu, EBK Vakfı Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilgi ve deneyimlerini eğitime dönüştürerek çeşitli kurum ve kuruluşlarda eğitim seminerleri düzenledi. Bu birikimleri 1985’den itibaren kitaplaşmaya başladı.  “İmar Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması”  ile “Kamu İhale Kanunu Mevzuatı ve Uygulaması” 1985’de, “Çevre Kanunu” ve “Yapı Denetim Mevzuatı” 2002’de, “Kentsel Dönüşüm Kanunu” ve “Açıklamalı Kıyı Kanunu” 2013’te, “İhalelere Yönelik Şikâyetler ve İhaleye veya Edimin İfasına Fesat Karıştırma” 2014’te kitaplaştırıldı.

Kaynak: Kahramanmaraş Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir